Javne nabavke male vrednosti

JP za urbanizam i projektovanje Kruševac objavljuje JAVNI POZIV za javnu nabavku male vrednosti u otvorenom postupku:
JNMV 1/17 - Izrada hidrološko-hidrauličke studije velikih voda reke Rasine u Kruševcu u sklopu izrade Plana generalne regulacije "Istok 1" u Kruševcu.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima.
18.07.17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1/17.detaljnije»

Javne nabavke male vrednosti
07.07.17
Odluka o dodeli ugovora za JNMV1/17.
detaljnije»

Javne nabavke male vrednosti
28.06.17
JP za urbanizam i projektovanje Kruševac objavljuje JAVNI POZIV za javnu nabavku male vrednosti JNMV 1/17.detaljnije»