Javne nabavke male vrednosti

JP za urbanizam i projektovanje Kruševac objavljuje JAVNI POZIV za javnu nabavku male vrednosti u otvorenom postupku:
JNMV 1/17 - Izrada hidrološko-hidrauličke studije velikih voda reke Rasine u Kruševcu u sklopu izrade Plana generalne regulacije "Istok 1" u Kruševcu.

Javne nabavke male vrednosti
28.06.17
JP za urbanizam i projektovanje Kruševac objavljuje JAVNI POZIV za javnu nabavku male vrednosti JNMV 1/17.detaljnije»

Plan javnih nabavki za 2017. godinu
11.05.17
Plan javnih nabavki JP za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2017.detaljnije»

Finansijski izveštaj za 2015.
10.03.16