Rukovodioci

V.D. direktora
Miloš Jović, dipl.inž.arh.

Rukovodilac odeljenja za planiranje
Biljana Timotijević Arsić, dipl.inž.arh.

Rukovodilac odeljenja za projektovanje i nadzor
Miloš Šelmić, mast.inž.saobr.

Rukovodilac odeljenja za ekonomsko - pravne poslove
Olivera Radović, dipl.prav.KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
JP ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA