Prostorni plan

PROSTORNI PLAN je dugoročni razvojni planski dokument koji se donosi za teritoriju lokalne samouprave na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji.

PROSTORNI PLAN GRADA KRUŠEVCA izradila je Direkcija za urbanizam i izgradnju JP Kruševac, usvojen je na Skupštini grada Kruševca 26.08.2011. godine a objavljen je u Službenom listu Grada Kruševca, br.4/2011.

PROSTORNI PLAN GRADA KRUŠEVCA obuhvata prostor površine 845km2 koji kao administrativno područje obuhvata 101 naselje sa oko 131.368 stanovnika.

- Ovde možete preuzeti PROSTORNI PLAN GRADA KRUŠEVCA - kartu /PLAN NAMENE/
- Ovde možete preuzeti PROSTORNI PLAN GRADA KRUŠEVCA - /TEKST/
KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU JP KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA