Istorijat

Pano

1962.
Odlukom Narodnog odbora opštine Kruševac od 28.02.1962.godine osnovan je Zavod za urbanizam koji krajem iste godine ima 12 radnika.

1965.
Odlukom Skupštine proširuje se delatnost i prenose nadležnosti na pripremi i opremanju građevinskog zemljišta i stručnog nadzora na izgradnji objekata, pripaja se deo službe Opštinskog fonda za stambenu izgradnju i tako Zavod proširuje naziv na Zavod za urbanizam i komunalnu delatnost.

1975.
Izdvaja se OOUR za komunalne delatnosti i vraća se naziv Zavod za urbanizam.

1985.
(13.juna) sva tri veća Skupštine opštine Kruševac donose Odluku o davanju saglasnosti na proširenje delatnosti na sve poslove koje su do tada obavljali 4 SIZ-a materijalne proizvodnje uz obavezu preuzimanja 35 radnika i sa ponovnom korekcijom imena i prezimena firme u „Zavod za urbanizam i izgradnju“.

1989.
Novoosnovani Fond za građevinsko zemljište prenosi Zavodu ugovorene poslove na izradi urbanističkih planova, projektovanju saobraćajnica i infrastrukture, uređivanju građevinskog zemljišta i vođenju investicija na komunalnom opremanju i uređenju grada i sela u Opštini.

1997.
Zavodu se pripaja Fond za građevinsko zemljište i formira se jedinstvena organizacija Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševac (kao Javno preduzeće). U ovom obliku preduzeće posluje do današnjeg dana, sa ukupno 73 zaposlena od čega 4 sa višom i 45 zaposlena sa visokom stručnom spremom.


KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU JP KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA