Zaposleni


Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac ima 47 zaposlenih, od čega 2 sa višom i 31 sa visokom stručnom spremom i to:


· diplomirani inženjeri arhitekture - 12

- Miloš Jović, licence: 300P95218

- Ana Petrović, licence: 200 0691 04, 300 9771 04

- Biljana Timotijević Arsić, licence: 200 0750 04, 300 2567 03

- Danica Deljanin, licence: 200 0892 06, 300 F515 07

- Vladan Ćirković, licence: 200 0304 03, 300 5986 03, 400 D665 09

- Lidija Bogićević, licence:200 0791 04

- Marina Radovanović, licence: 200 0135 03, 300 9158 04

- Zoran Stojić, licence: 200 0599 04, 300 0599 04

- Zvezdan Jovičić, licence: 300 2731 03

- Saša Radojević, licence: 200 1094 08, 300 G694 08,

- Gordana Nedeljković, licence: 200 0027 03, 300 2736 03,

- Vojkan Tutulić, licence: 

· diplomirani građevinski inženjer - saobraćajni konstruktorski smer - 3

- Irena Petrović, licence: 312 F295 07, 412 B829 07

- Borka Mladenović, licence: 312 D046 06

- Miljana Milosavljević

· diplomirani građevinski inženjer - konstruktivni smer - 1

- Bojan Todorović, licence: 341I16222

· diplomirani građevinski inženjer - smer hidrotehnika - 3

- Aleksandar Cekić, licence: 314 3729 03, 203 0373 03,

- Slavica Nikolić, licence: 314 7153 04, 203 0768 04,

- Jana Pavlović,

· diplomirani inženjer pejzažne arhitekture - 2

- Jasmina Mijatović, licence: 201 0597 04, 373 3345 03,

- Jelena Gajić licence: 373P05316

· diplomirani inženjer elektrotehnike - 2

- Dragoslav Radojević, licence: 350 7075 04, 203 0372 03

- Slobodan Nikolić, licence: 352 7074 04, 203 0704 04

· diplomirani saobraćajni inženjer - 2

- Predrag Arsić, licence: 370 2706 03

- Miloš Šelmić, licence: 370P76718

· diplomirani inženjer zaštite na radu - 1

- Asen Manoilov

· diplomirani prostorni planer - 1

- Slavica Valjarević

· diplomirani pravnik - 1

- Radović Olivera

· diplomirani ekonomista - 4

- Tanja Krpić

- Dragana Smiljković,

- Slobodanka Savković,

- Matić Milena

· inženjer elektrotehnike - 1

- Boban Milošević, licence: 

· inženjer mašinstva - 1

- Miljan Marković
KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
JP ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA