VAŽEĆI PLANOVI

Urbanistički planovi su:
 • - Generalni urbanistički plan
 • - Plan generalne regulacije
 • - Plan detaljne regulacije

Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja, za naseljeno mesto, koje je u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 129/07), utvrđeno kao grad.

Izrađeno je više generacija Generalnih urbanističkih planova Kruševca: GUP iz 1974., GUP iz 1983., GUP iz 1989., GUP 2002., GP iz 2005. i GUP Kruševac 2025 iz 2015. god.  

- Ovde možete preuzeti GUP Kruševca 2025.godine - kartu /PLAN NAMENE/
- Ovde možete preuzeti GUP Kruševca 2025.godine - /TEKST/

Plan generalne regulacije je osnovni plan regulacije, koji se direktno sprovodi primenom pravila uređenja i građenja na celom obuhvatu planskog dokumenta.

Na osnovu GUP-a Kruševac 2025. izrađeno je 10 planova generalne regulacije u okviru definisanih prostornih zona, kojima je obuhvaćena celokupna površina GUP-a, odnosno građevinskog područja grada.

Plan detaljne regulacije se donosi za delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte i područja za koja je obaveza njegove izrade određena prethodno donetim planskim dokumentom.

Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja su mađusobno usklađeni, tako da dokument užeg područja mora biti u skladu sa dokumentom šireg područja. VAŽEĆI PLANOVI GENERALNE REGULACIJE - PGR

 1. PGR "Sever" - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 2. PGR Izletišta Jastrebac -  2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 3. PGR Jug - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 4. PGR "Istok 1" u Kruševcu - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 5. PGR "Istok 2" u Kruševcu - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 6. PGR "Centar" - 2016.god  /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 7. PGR "Zapad 2" - 2019.god  /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 8. PGR Izmene PGR-a "Jug" u delu urbanističke celine 4.6, podcelina 4.6.6 u Kruševcu - 2019.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 9. PGR "Istok 5" - 2019.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 10. PGR "Istok 4" - 2019.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 11. PGR "Istok 3" - 2019.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 12. PGR "Zapad 1" - 2020.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list


VAŽEĆI PLANOVI DETALJNE REGULACIJE - PDR
 1. PDR kompleksa male privrede "Zona E" u Kruševcu - 2004.god. /PLAN NAMENE/TEKST/ Sl. list
 2. PDR poslovnog bloka uz Ulicu Kneza Miloša u okviru naselja "Prnjavor 2" - 2007.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 3. PDR Ulice Stevana Sremca (Save Erakovića) u Kruševcu - 2007 /PLAN NAMENE1/ /PLAN NAMENE2/ /TEKST/ Sl. list
 4. PDR stambenog naselja Ravnjak 2A u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 5. PGR (sa elementima detaljnog plana) industrije "Plima M" - lokacija u Koševima - 2008.god. /PLAN NAMENE//TEKST/ Sl. list
 6. PDR stambenog kompleksa Ravnjak 2 u Kruševcu - 2008.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 7. PDR "Lazarev Grad" u Kruševcu - 2008.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 8. PDR stambenog naselja Malo Golovode 1 u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 9. PDR stambenog naselja Malo Golovode 2A u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 10. PDR stambenog kompleksa Ravnjak 3A u Kruševcu - 2008.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 11. PDR stambenog naselja Mudrakovac u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 12. PDR stambenog naselja Malo Golovode 2B u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 13. PDR stambenog naselja "Lazarica 4" stambeni blok B3 u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 14. PDR Blok C4 na K.P.BR.5951/1 i 5951/2 KO Kruševac u okviru detaljnog plana "Bagdala 3" u Kruševcu - 2011.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 15. PDR stambenog naselja Lazarica 5 u Kruševcu - 2009.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 16. PDR stambenog naselja Ravnjak 1A u Kruševcu - 2010.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 17. PDR stambenog kompleksa Ravnjak 3B u Kruševcu - 2010.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 18. PDR stambenog naselja "Prnjavor 2" u Kruševcu - 2010.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 19. PDR "Ul. Aleksandra Volte" u Kruševcu - 2013.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 20. PDR proširenja novog groblja u Kruševcu - 2011.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 21. PDR kompleksa preduzeća D.P. "Rubin" u Kruševcu - 2003.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 22. PDR Stari aerodrom faza 1 - 2015.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 23. PDR saobraćajnice Jasički put - JKP "Kruševac" rasadnik - 2015.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 24. PDR Kolektora otpadnih voda od Čitluka do spoja na kolektor "C" i kolektora otpadnih voda "C" od Jasičkog puta do uliva u kolektor "A" u Kruševcu - 2015. god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 25. PDR Idustrijska zona "Koševi" - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 26. PDR "Narodni univerzitet"- 2015.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 27. PDR "Park Bagdala" u Kruševcu - 2016. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 28. PDR Garskog potoka i Garskog kolektora (od ul. Cara Lazara do ul. Vojvode Mišića) u Kruševcu - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 29. PDR Novog groblja u Majdevu - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 30. PDR Kolektor otpadnih voda "B" (od ul. Parunovačke do ul. Aerodromske) u Kruševcu - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 31. PDR "STARI AERODROM - Faza 3" u Kruševcu - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 32. PDR "Trg Kosturnica" u Kruševcu - 2016. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 33. PDR "Trg Kosturnica" u Kruševcu - IZMENA celine B potcelina b3 -2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 34. PDR Sportsko rekreativni centar "Rasina" u Kruševcu - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 35. PDR Železnička 4 - 2017.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 36. PDR za regulaciju reke Rasine od mosta u Mudrakovcu do profila 1200m uzvodno - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 37.  PDR "Istočna obilaznica" u Kruševcu (od parunovačkog mosta do Ulice Kneza Miloša) - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 38. PDR linijski - od TS-Kruševac 3 do Starog aerodroma - u Kruševcu - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 39. PDR linijski - od TS- Kruševac 1 do TS- Kruševac 3 - u Kruševcu - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 40. PDR "Bivolje 3" u Kruševcu - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 41. PDR linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućno merno regulacionih setova sliva Ribarske reke - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 42. PDR Razvodni GASOVOD sliv Ribarske reke - IZMENA - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 43. PDR "Trg fontana" - 2017.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 44. PDR Izmene i dopune Plana detaljne regulacije proširenja Novog groblja u Kruševcu - izmena bloka B - 2015. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 45. PDR Izmena PDR-a Trg kosturnica sever - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 46. PDR Centar 3 u Kruševcu - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 47. PDR Centar 4 u Kruševcu - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 48. PDR Industrijske zone "F" - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 49. PDR Izmene PDR stambenog naselja "Ravnjak 1B" u Kruševcu - 2018.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 50. PDR Zona "A" i "D" u Kruševcu - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 51. PDR "Lipovac 1" - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 52. PDR "Železnička 3" u Kruševcu - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 53. PDR Izmene PDR-a " Stari Aerodrom faza 1" u delu podbloka "A2" u Kruševcu - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 54. PDR "Centar 6" - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 55. PDR "Centar 5" - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 56. PDR "Cara Lazara - Balšićeva" u Kruševcu - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 57. PDR "Kolonija - jug" - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 58. PDR "Rasadnik - sever" - 2018.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 59. PDR Izmene PDR-a Stambeno poslovnog kompleksa "Centar 2" u Kruševcu - 2016.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 60. PDR "Mudrakovac 5" - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 61. PDR "Mudrakovac 4" - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 62. PDR "Centar 1" - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 63. PDR "Mudrakovac 3" - 2020.god /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 64.  PDR "Stari aerodrom faza 2" - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 65. PDR "Bivolje 4" u Kruševcu - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 66. PDR "Bivolje 1" u Kruševcu - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 67.  PDR "Šumice 1" - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 68.  PDR Bagdala 5 - 2020.god. Sl. list
 69.  PDR Zona H - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 70.  PDR Bivolje 4 - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 71.  PDR Bivolje 2 - 2020.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 72.  Izmena PDR-a "Centar 4" u Kru[evcu u delu urbanističke podceline C1 i delu saobraćajne površine - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 73.  Izmena i dopuna izmene PDR-a "Stambeno poslovnog komleksa Centar 2 u Kruševcu" za podceline B5 i G3 - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/  Sl. list
 74.  PDR Groblje u Trebotinu - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 75.  PDR Groblje u Mudrakovcu faza 2 - 2019.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 76.  PDR Železnička 2 - 2019.god. Sl. list
 77.  PDR Lazarev grad izmena bloka A - 2017.god. Sl. list
 78.  PDR Pionirski park - 2019.god. Sl. list
 79.  PDR Hajduk Veljkova sever - 2019.god. Sl. list
 80.  PDR Železnička 1 - 2018.god. Sl. list
 81.  PDR Šator - 2020.god. Sl. list
 82.  Izmene i dopune PDR Stari aerodrom faza 1 - izmena bloka A2 - 2019.god. Sl. list
 83.  PDR deponija Srnje - 2021.god. Sl. list
 84.  PDR Industrijska zona K2 - 2021.god. Sl. list
 85.  PDR Stari aerodrom faza 1 - izmena bloka B podblok A3 - 2021.god. Sl. list
 86.  PDR Prostorna zona 8 - 2021.god. Sl. list
 87.  PDR Lipovac 2 - 2021.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 88.  PDR Šumice 2 - 2021.god. /PLAN NAMENE/ /TEKST/ Sl. list
 89.  PDR Izmene i dopune Centar 5 - 2021.god. Sl. list
 90.  PDR Marko Orlović - 2021.god. Sl. list
 91.  PDR Groblja u Makrešanu - 2021.god. Sl. list
 92.  PDR Saobračajnica S2 - 2021.god. Sl. list
 93.  PDR Lipovac 3 - 2021.god. Sl. list
 94.  PDR Dobra Voda - 2021.god. Sl. list
 95.  PDR Reke Rasine i ušća pritoka - deonica 1 - 2021.god. SL.list.
 96.  PDR "Industrijska zona G" u Kruševcu - 2021.god. Sl. list.
 97.  PDR "Industrijska zona E" u Kruševcu - 2022.god. Sl. list.
 98.  PDR "Industrijska zona I" u Kruševcu - 2022.god. Sl. list.
 99.  PDR Reke Rasine i ušća pritoka - deonica 2 - 2022.god. SL.list.

VAŽEĆI REGULACIONI PLANOVI
 1. RP stambenog kompleksa "Lazarica 1" u Kruševcu
 2. RP Aerodroma "Rosulje" u Kruševcu

VAŽEĆI DETALJNI URBANISTIČKI PLANOVI 
 1. DUP "Lazarica 4" u Kruševcu
 2. DUP proizvodno-skladišnog kompleksa "Agropromet" u Kruševcu
 3. DUP "Lazarica 3" u Kruševcu
 4. DUP "Bagdala 4" u Kruševcu
 5. DUP O.Š. "Nada Popović" u Kruševcu
 6. DUP industrija građevinskog materijala "Dušan Ristić" u Dedini
 7. DUP "Lazarica 4" blok B6
 8. DUP „G. Diklića, V. Putnika, V. Savića" u Kruševcu
 9. DUP "Novo groblje"
 10. DUP O.Š "Dragomir Marković"u Kruševcu
 11. DUP Stočna pijaca u Kruševcu
 12. DUP (izmene i dopune) proizvodno skladišnog kompleksa za gljive "Europa Fungi" u Kruševcu
 13. DUP Elektroistok u Kruševcu
 14. DUP-a (izmene i dopune) stambenog kompleksa "Lazarica 5" u Kruševcu
 15. DUP (izmene i dopune) stambenog kompleksa HGI "Miloje Zakić", ŠIK "Crvena Zastava" Ind."14.oktobar" u Kruševcu u ul. Lomničke borbe
 16. DUP Nove pijace u Kruševcu
 17. DUP stambenog bloka izmedju ulica Radovana Miloševića, Sestre Popović, 7.jula i Nesvrstanih zemalja u Kruševcu
 
KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
JP ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA