Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

VAŽEĆI PLANOVI
Generalni plan kruševca do 2012. godine Urbanististički planovi su Generalni urbanistički plan - GUP, Plan generalne regulacije - PGR, Plan detaljne regulacije - PDR.
Detaljnije...
GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE
info
Skupština grada Kruševca na sednici održanoj 28.12.2015. godine donela je:- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu.
Detaljnije...
PROGRAM DIREKCIJE
Skupština grada Kruševca na sednici održanoj 28.12.2015. godine donela je:- Program poslovanja Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac za 2016. godinu.
Finansijski izveštaj Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac za 2015.godinu.
Šestomesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac za period od 01.01.2016.godine do 30.06.2016.godine.
GISPPKS

PROSTORNI PLAN GRADA KRUŠEVCA obuhvata prostor površine 845km2 koji kao administrativno područje obuhvata 101 naselje sa oko 131.368 stanovnika.
detaljnije»

Javne nabavke velike vrednosti
03.09.16
Izmena konkursne dokumentacije za JNVV 3/16.detaljnije»

Oglas
19.08.16
Direkcija za urbanizam i izgradnju JP Kruševac raspisuje oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog nadmetanja za izgradnju slobodnostojećih komercijalnih objekata u svemu prema važećoj urbanističkoj dokumentaciji: Plan detaljne regulacije "Stari aerodrom, faza 1" u Kruševcu.detaljnije»

Javne nabavke velike vrednosti
19.08.16
Direkcija za urbanizam i izgradnju JP Kruševac objavljuje JAVNI POZIV za javnu nabavku velike vrednosti JNVV 3/16.detaljnije»

Odluka o dodeli ugovora
12.08.16
Odluka o dodeli ugovoraza javnu nabavku male vrednosti JNMV 11/16detaljnije»

Odluka o dodeli ugovora
04.08.16
Odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku velike vrednosti JNVV 2/16
detaljnije»

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
04.04.14
Ovde možete preuzeti:

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Direkciji za urbanizam i izgradnju JP Kruševac.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke unutar Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac
12.10.15
Ovde možete preuzeti:

KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU JP KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA