Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

VAŽEĆI PLANOVI
Generalni plan kruševca do 2012. godine Urbanististički planovi su Generalni urbanistički plan - GUP, Plan generalne regulacije - PGR, Plan detaljne regulacije - PDR.
Detaljnije...
GRAđEVINSKO ZEMLJIšTE
info
Skupština grada Kruševca na sednici održanoj 28.12.2015. godine donela je:- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu.
Detaljnije...
PROGRAM DIREKCIJE
Skupština grada Kruševca na sednici održanoj 27.12.2016. godine donela je:- Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2017. godinu.

Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP za urbanizam i projektovanje Kruševac za period od 01.01.2017.godine do 31.03.2017.godine.
GISPPKS

PROSTORNI PLAN GRADA KRUŠEVCA obuhvata prostor površine 845km2 koji kao administrativno područje obuhvata 101 naselje sa oko 131.368 stanovnika.
detaljnije»

Javne nabavke male vrednosti
28.06.17
JP za urbanizam i projektovanje Kruševac objavljuje JAVNI POZIV za javnu nabavku male vrednosti JNMV 1/17.detaljnije»

Plan javnih nabavki za 2017. godinu
11.05.17
Plan javnih nabavki JP za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2017. godinu.detaljnije»

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
04.04.14
Ovde možete preuzeti:

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Direkciji za urbanizam i izgradnju JP Kruševac.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke unutar Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac
12.10.15
Ovde možete preuzeti:

KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU JP KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA