Претрага
Упишите реч за претрагу

ЗНАЧАЈНИЈЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Награде и признања уручене Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање од стране Удружења урбаниста србије

 • Награда „Милош Савић“
  за вишегодишње стручно ангажовање и постигнуте резултате планерских институција на стручном унапређењу урбанистичког и просторног планирања,
 • Награда „Милутин Главички“
  За остварене резултате у области стручног рада, успешно пословање и сарадњу са сродним организацијама,
 • Специјално признање
  За 50 година постојања, успошног рада и сарадње
 • Прва награда у категорији Конкурси за
  Програмско урбанистчико-архитектонско решење простора Трг костурница“ (Расински трг) у Крушевцу
 • Признање Салона у категорији Планова детаљне регулације за
  План детаљне регулације“Спортско рекреативни центар Расина“ у Крушевцу
 • Специјално признање поводом 60 година постојања, успешног рада и сарадње са Удружењем

Поред награда и признања уручених Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање од стране Удружења урбаниста Србије додељене су и појединачне награде

 • Награда „Никола Добровић“
  годишња награда за остварене стручне резултате у области урбанизма

Благодарнице и граматоми уручени Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање као и заслужним појединцима

 • за драгоцени допринос за изградњу цркви на подручју Града Крушевца
  -поводом дведесет шесте године епископства

Разне врсте захвалница, диплома, плакета и повеља
За учешћа и доприносе (на скуповима урбаниста, од скупштине општине Крушевац за нарочите заслуге на пољу развоја урбанизма и пројектовања, допринос у пројектима „Спасимо децу у саобраћају“, Разне врсте организација (Видовдански марш, Друштво за помоћ МНРО града Крушевца, за помоћ у опреми и донирању књига школских библиотека, као и за изузетан допринос у побољшању и унапређењу рада школа и дугогодишњу успешну сарадњу, за изузетан допринос у реализацији међународног хуманитарно-меморијалног маратона за мир 2010. – Нови Сад – гробље Зејтинлик, од Беле брезе за учешће и допринос у реализацији локалне еколошко-културне акције, од одреда извиђача, од савеза глувих и наглувих, у видовданском еко-дану „Крушевац-зелени град“, на унапређењу и развоју спорта и физичке културеод полицијског синдиката Србије, од међуокружног сабора народног стваралаштва – Падешки кладенац, од војске Србије, водовода Крушевац,народне библиотеке Крушевац, од Југословенско-македонског друштва, од удружења сарадника за слепе и слабовиде, од Привредне Коморе Србије Јубиларна награда за 60 година пословања…),

Scroll Skip to content