Претрага
Упишите реч за претрагу

1962. година
Завод за урбанизам је основан 28. фебруара 1962.године, Одлуком Народног одбора општине Крушевац. Крајем те године, имао је дванаест радника.

1965. година
Одлуком Скупштине општине, припојен је део службе Општинског фонда за стамбену изградњу, чиме су пренете надлежности на припреми и опремању грађевинског земљишта и стручног надзора на изградњи објекта. Због проширења делатности, назив предузећа промењен је у Завод за урбанизам и комуналну делатност.

1975. година
Издвoјен је ООУР за комуналне делатности и враћен назив Завод за урбанизам.

1985. година
Скупштина општине Крушевац, 13. јуна донела је Одлуку о давању сагласности на проширење делатности на све послове четири СИЗ-а материјалне производње, уз обавезу преузимања 35 радника и са поновном променом имена фирме у Завод за урбанизам и изградњу. Због реорганизације СИЗ-ова (од 4 у 2) послови из дела проширења делатности се обављају све до 1989.године.

1989. година
Новоосновани Фонд за грађевинско земљиште пренео је Заводу за урбанизам уговорене послове на изради урбанистичких планова, пројектовању саобраћајница и инфраструктуре, уређивању грађевинског земљишта и вођењу инвестиција на комуналном опремању и уређењу града и села у Општини.

1997. година
Заводу за урбанизам је припојен Фонд за грађевинско земљиште и формирано јавно предузеће Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац. Од укупно 96 запослених, 48,0% је било са високом стручном спремом.

2016. година

  • Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац преноси одређене делатности из свог дотадашњег пословања Граду Крушевцу и Одлуком о оснивању формира се Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац са следећим делатностима: архитектонска, инжењерска делатност и техничко саветовање, консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем, остале стручне, научне и техничке делатности и разрада грађевинских пројеката.
  • Предузеће је формирано ради трајног обављања стручних послова урбанистичког планирања и пројектовања, управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији Града Крушевца и вршења стручног надзора над изградњом објеката од значаја за Град Крушевац.
Scroll Skip to content