Претрага
Упишите реч за претрагу

Надзорни одбор Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац, донео је одлуку да оснује привредно друштво за геодетске услуге „Геоурбан“ ДОО Крушевац, на коју је Скупштина града Крушевца донела Решење којом се даје сагласност на наведену одлуку и 30.12.2016.године привредно друштво „Геоурбан“ ДОО Крушевац је основано.

План Јавних набавки: 

https://direkcijaks.rs/wp-content/uploads/Plan-javnih-nabavki.pdf

Scroll Skip to content