Претрага
Упишите реч за претрагу
пдр

План детаљне регулације Трг Костурница

Планом је остварена организација јединственог простора намењеног пешацима за различите намене. Планирана су три трга, другачија и сваки је издвојен за себе као целина. Сваки трг добија своје фасаде. Створена је комбинација више мањих тргова и услови да се преласком из једног у други простор стварају нови призори и утисци.
Објекти јавне намене, комерцијалне делатности, пословни простори и нови садржаји објекта под заштитом, својим габаритима, односно регулационом и грађевинском линијом наглашавају контуру кружног трга и уводе у линијски део пешачког коридора богато озелењеног који воде ка спортским садржајима и даље ка парку „Багдала“.


Scroll Skip to content