Претрага
Упишите реч за претрагу
пгр

План генералне регулације Центар (2016.)

Подручје Плана захвата зону ужег градског језгра и сам градски центар који има карактер линијског центра и развијен је у правцу северозапад – југоисток. Уз централну градску зону развија се у свим правцима и окружује је стамбено мешовита зона.
Планирани развој градског центра усмерен је на унапређење постојећих намена и уређење простора који је неизграђен и неодговарајуће намене.

Графика и текст

Scroll Skip to content