Претрага
Упишите реч за претрагу
пгр

План генералне регулације Исток 4

Становање је претежна намена планског подручја. Развој се остварује кроз повећање комфора, повећање површине стамбеног простора по становнику, реконструкцију и унапређење постојећег грађевинског фонда, повећање површина за заједничко коришћење (Рејонски парк, парк суседства, парк шума), као и кроз наставак праксе омогућавања услужних и других компатибилних делатности унутар објеката и блокова.

Plan generalne regulacije Istok 4


Scroll Skip to content