Претрага
Упишите реч за претрагу
пгр

План генералне регулације Исток 5

Plan generalne regulacije Istok 5

Подручје Плана захвата зону периурбаног становања. Најзначајнија промена у планском подручју је стварање услова за измештање Окружног затвора из центра града.
Планиран је и наставак већ започете реализације Аеродрома „Росуље“ уз стварање услова за реализацију недостајућих садржаја у контакним зонама. Развој планираних намена у зони аеродрома усмерен је на уређење простора који је неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. Остварено је функционално повезивање аеродрома у циљу његовог одрживог развоја са планираним садржајима на површинама опредељеним за привредне делатности. На овај начин се омогућује изузетна профитабилност у промету производа, робе и услуга, како везано за најближе локације у непосредној околини, тако и за локације у ширем окружењу, па и регионално.


Scroll Skip to content