Претрага
Упишите реч за претрагу
уп

Урбанистички пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу

Комбиновани механичко-биолошки поступак са активним муљем и анаеробном дигестијом.
Као резултат анаеробне разградње муља добија се биогас који се користи за добијање електричне и топлотне енергије за потребе постројења.
Постројење се састоји од механичке фазе пречишћавања која обухвата филтрацију кроз грубу и фину ререшетку, улазну црпну станицу, уклањање песка и масноћа, као и примарно таложење.
Биолошко пречишћавање врши се применом система са активним муљем, са нитрификацијом и денитрификацијом као и таложењем у финалним таложницима.


Scroll Skip to content