Претрага
Упишите реч за претрагу

Идејно решење за пројекат мањег монтажног објекта-киоск

Објекат је пројектован као енергетско ефикасни модел-систем који користи обновљиве изворе енергије. Приземље објекта орјентисано је функционално и визуелно према спољашњем простору и објектима, са продајним пултом на предњој фасади, на којој је предвиђена “ниша” за фрижидер и штанд за штампу, простор је предвиђен за употребу, једне особе, без могућности задржавања других лица, осим доставе. Предња фасада се затвара таблама на преклоп, које чине натстрешницу у отвореном положају, а једна од бочних фасада је замишљена као излог са изложбеном металном полицом иза и затвара се “роло” вратима.Scroll Skip to content