Претрага
Упишите реч за претрагу

Изградња новопланираних саобраћајница са инфраструктуром у оквиру пдр „Стари аеродром“

У оквиру пројекта предвиђено је комплетно опремање саобраћајница саобраћајном сигнализацијом која подржава предвиђени режим саобраћаја, обезбеђује безбедно одвијање саобраћајног процеса и у потпуности је сагласна са одредбама одговарајућих стандарда.Scroll Skip to content