Претрага
Упишите реч за претрагу

Изградња парка суседства између улица Чеховљеве и Николе Тесле у насељу Расадник у Крушевцу

Планирано решење укључује рушење постојећих стаза и тротоара, изградњу нових стаза и платоа од бетонских плоча, постављање натписа „Ја волим Крушевац“ на бетонском постољу, опремање простора местима за седење у виду зидића и клупа, опремање урбаним мобилијаром, реконструкцију зелене површине. Централну позицију заузима натпис-скулптура „Ја волим Крушевац“, са пратећом расветом и поплочаном целином за окупљање. Детаљ који употпуњује натпис и смисао простора јавља се у виду силуете града, изражене кроз поплочавање.Scroll Skip to content