Претрага
Упишите реч за претрагу

Партерно уређење простора око стадиона „Јединство“ на локацији старог аеродрома у Крушевцу

Пројектом партерног уређења планирано је уређење мултифункционалног отвореног јавног простора са доминантном наменом за спорт и рекреацију, за кориснике широког дијапазона узраста, првенствено младих. Пратећа намена су миран и активан одмор и игра деце. Пројектом је планирана изградња терена за мале спортове, дечијег игралишта, теретане на отвореном, бициклистичке и трим стазе, пешачких стаза и платоа, формирање простора за изградњу памптрек-а и скејт-парка, опремање урбаним мобилијаром, формирање зелених површина и озелењавање и формирање водених површина.Scroll Skip to content