Претрага
Упишите реч за претрагу

Рехабилитација раскрснице Улице Достојевског и Косовске улице у Крушевцу

Projektovanje Kružni tok oaza

Мере побољшања подразумевају унапређење безбедности саобраћаја односно смањење утицаја пута и саме раскрснице на настанак саобраћајних несрећа уз минимална финансијска улагања, побољшање функционисања и максималну проточност саобраћаја као и минимум еколошких последица. Пројектоваће се раскрсница са кружним током саобраћаја, како је то захтевано пројектним задатком. Пројектним задатком је тражено да се нова геометрија раскрснице максимално уклопи у постојеће стање. По захтеву инвеститора пројектована је веза тротоарима са постојећим.Scroll Skip to content