Претрага
Упишите реч за претрагу

Реконструкција Трга Косовских јунака у Крушевцу

Концепција реконструкције Трга Косовских јунака је уређење вишефункционалног простора у централној градској зони. Простор ће имати јединствену обраду и пејзажно-архитектонске елементе који ће повезати мање просторне целине са различитим садржајима. Циљ је да се, осим саобраћајне функције (колски и пешачки саобраћај), омогући и одвијање разних активности као што су одмор, забава, културне манифестације и сл. Реконструкцијом трга задржава се, у основи, постојећи концепт саобраћаја. Уводе се бициклистичке стазе. Основни мотив трга остаје централно саобраћајно острво са Спомеником косовским јунацима.Scroll Skip to content