Претрага
Упишите реч за претрагу
пдр

План детаљне регулације Парк Багдала

Уређењем парка, као градског, вишефунционалног, треба да буде надокнађен изражени дефицит паркова, одморишних паркова и скверова као и блоковског зеленила у самом
центру града. Планирани разноврсни спортско-рекреативни садржаји намењени свим категоријама корисника заокружују понуду градског спортског центра који тангира планско подручје.
Као садржаји који би допринели атрактивности простора планирани су и објекти комерцијалних делатности.
Планирана је и изградња мултифункционалног објекта за особе са посебним потребама, који би, са садржајима предвиђеним у склопу парка, а у непосредној близини, могао да понуди велики дијапазон активности својим корисницима.


Scroll Skip to content