Претрага
Упишите реч за претрагу

Реконструкција Пионирског парка у Крушевцу

Идејним пројектом реконструкције Пионирског парка предвиђена је реконструкција стаза, реконструкција централног платоа, изградња трим стазе и уградња справа за рекреацију на отвореном, изградња дечијег игралишта, формирање простора за миран одмор са воденом површином, изградња простора за псе, уклањање постојећег и уградња новог урабаног мобилијара, реконструкција постојеће и уградња нових чесама, формирање паркинг простора уз парк, дуж Балканске улице, ограђивање парка.Scroll Skip to content