Претрага
Упишите реч за претрагу

Blog Archives

Изградња новопланираних саобраћајница са инфраструктуром у оквиру пдр „Стари аеродром“

У оквиру пројекта предвиђено је комплетно опремање саобраћајница саобраћајном сигнализацијом која подржава предвиђени режим саобраћаја, обезбеђује безбедно одвијање саобраћајног процеса и у потпуности је сагласна… Опширније


Реконструкција Трга Косовских јунака у Крушевцу

Концепција реконструкције Трга Косовских јунака је уређење вишефункционалног простора у централној градској зони. Простор ће имати јединствену обраду и пејзажно-архитектонске елементе који ће повезати мање… Опширније


Реконструкција Пионирског парка у Крушевцу

Идејним пројектом реконструкције Пионирског парка предвиђена је реконструкција стаза, реконструкција централног платоа, изградња трим стазе и уградња справа за рекреацију на отвореном, изградња дечијег игралишта,… Опширније


Изградња парка суседства између улица Чеховљеве и Николе Тесле у насељу Расадник у Крушевцу

Планирано решење укључује рушење постојећих стаза и тротоара, изградњу нових стаза и платоа од бетонских плоча, постављање натписа „Ја волим Крушевац“ на бетонском постољу, опремање… Опширније


Изградња тематског парка „Србија са манастирима“ у оквиру парка Багдала у Крушевцу

Оквир парка представља стаза трасирана симболично као граница Србије. Унутар оквира планиране су стазе на трасама важнијих путних праваца. Унутрашњим стазама, на тај начин успоставњени… Опширније


Партерно уређење простора око стадиона „Јединство“ на локацији старог аеродрома у Крушевцу

Пројектом партерног уређења планирано је уређење мултифункционалног отвореног јавног простора са доминантном наменом за спорт и рекреацију, за кориснике широког дијапазона узраста, првенствено младих. Пратећа… Опширније


Изградња Лазаревог парка на локацији старог аеродрома у Крушевцу

Концепт уређења заснива се на строгој симетрији простора, уклапајући се тако са главним мотивом, спомеником кнезу Лазару на централној позицији. Уређење прати четворострану соларну симболику… Опширније


Рехабилитација раскрснице Улице Достојевског и Косовске улице у Крушевцу

Мере побољшања подразумевају унапређење безбедности саобраћаја односно смањење утицаја пута и саме раскрснице на настанак саобраћајних несрећа уз минимална финансијска улагања, побољшање функционисања и максималну… Опширније


Scroll Skip to content